Splošni pogoji


O SPLETNI STRANI

Splošni podatki o družbi. Vse vsebine, ki so
podane na tej spletni strani, njenemu uporabniku zagotavljajo splošne
informacije o družbi VSTUNING, avtoelektronika, trgovina z motornimi vozili d.o.o.,
Gaji 48, 3000 Celje, matična številka:  3868818000, ID za DDV:
SI 12543942 (v nadaljevanju: »družba« ali »upravljavec osebnih podatkov«),
ki upravlja s spletno stranjo in spletno aplikacijo VSTUNING. Na tej
spletni strani so podane tudi relevantne informacije o dejavnostih oz.
storitvah, ki jih družba izvaja, vezane na prodajo ali nakup rabljenega
vozila s sodelovanjem na spletni javni dražbi.

Vsebine na spletni strani. Družba se trudi s
potrebno skrbnostjo pri pripravi spletne strani in spletne aplikacije
zagotavljati točnost in ažurnost vseh podatkov ter informacij, v skladu z
vsakokrat veljavno zakonodajo. Podatki na tej spletni strani so
informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za
morebitne vsebinske napake ali za napake vezane na pravilnost in točnost
objavljenih podatkov, do katerih bi lahko prišlo, primeroma, zaradi
občasnih časovnih zamikov pri posodobitvah informacij, napak in očitnih
pomot pri vnosu, tehničnih zapletov ali drugih nepredvidljivih vzrokov.
Vsi uporabniki objavljene vsebine na spletni strani uporabljajo na
lastno odgovornost. Nihče ki sodeluje pri nastanku in urejanju te
spletne strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa,
uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani, ali za
kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vse podatke
in informacije objavljene na spletni strani lahko uporabniki v primeru
dvoma pred uporabo preverijo na e-mail naslovu info@vstuning.net
ali telefonski številki +386 (0) 41 397 477.

Spremembe vsebin na spletni strani. Družba si
pridružuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi,
popravlja, dodaja ali odvzame posamezne dele politike zasebnosti in o
varovanju osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da z namenom ažurne
seznanitve redno pregledujete vsebino družbine politike zasebnosti in o
načinu varovanja osebnih podatkov.

Avtorske pravice. Vse vsebine in informacije
na tej spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru bodisi predmet
avtorske zaščite bodisi druge vrste oz. oblike zaščite intelektualne
lastnine. Informacije in dokumenti, ki so objavljeni na tej spletni
strani, se ne smejo reproducirati na noben način, ne smejo se
prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, še zlasti ne v
komercialne namene.

Povezave do drugih spletnih mest. Na spletni strani info@autopoint.si
so občasno navedene tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso v
upravljanju družbe. Tovrstne povezave so navedene zgolj informativno in
služijo vsakokratnemu obiskovalcu spletne strani zgolj kot pomoč. Družba
teh spletnih mest ne nadzira in ne odgovarja za njihove politike
zbiranja in upravljanja podatkov. Zato vam družba predlaga, da pred
uporabo obiskanih spletnih mest preko povezav, zlasti pa pred morebitnim
posredovanjem osebnih podatkov na takšne spletne strani, natančno
preberete njihovo izjavo o zasebnosti, objavljeno na obiskanem spletnem
mestu.

Strinjanje uporabnika. Za vsakega uporabnika,
ki uporablja to spletno stran, se šteje, da je natančno prebral
vsebino, navedeno v tej rubriki O spletni strani in Politiko zasebnosti,
kakor tudi, da je vse predstavljene informacije razumel in jih sprejel.
Iz tega razloga družba posameznika opozarja, da v primeru nestrinjanja z
informacijami, pogoji in politikami na tej spletni strani, z njeno
uporabo nemudoma preneha.

Politika zasebnosti

Z vašimi podatki, vključno z osebnimi podatki (to so vsi podatki, ki
se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime,
priimek, naslov, naslov elektronske pošte, naslov IP, uporabniško
vedenje), ki se zbirajo pri uporabi te spletne strani, upravlja in jih
obdeluje družba VSTUNING, avtoelektronika, trgovina z motornimi vozili d.o.o.,
Gaji 48, 3000 Celje, matična številka:  3868818000, ID za DDV:
SI 12543942, ki je obdelovalec osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe
(EU) o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«).

Podrobnejše informacije o upravljavcu spletne strani in o
obdelavi podatkov, pridobljenih preko spletne strani oz. po elektronski
poti, najdete spodaj:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

VSTUNING, avtoelektronika, trgovina z motornimi vozili d.o.o.,

Gaji 48, 3000 Celje

Telefon: +386 (0) 41 397 477

E-mail: info@vstuning.net

Kontaktni podatki odgovorne osebe za varstvo podatkov Sašo Vrečar (info@vstuning.net)
Nameni, za katere se osebni podatki,
pridobljeni preko spletne strani oz. elektronsko, obdelujejo, in pravna
podlaga za njihovo obdelavo

(a) Obisk spletne strani

Kadar obiščete spletno stran družbe, se na spletnem strežniku
avtomatsko pričnejo shranjevati dnevniške datoteke spletnega strežnika,
ki so sestavljene iz podatkov o IP številki – številki, ki identificira
posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verziji brskalnika,
času obiska strani, jeziku in različici programske opreme brskalnika,
ločljivosti zaslona, podpori Flash, podpori Javascript. Družba na ta
način zbranih podatkov ne obdeluje posebej, jih ne povezuje z drugimi
podatki ali kako drugače uporablja, da bi iz njih izluščila identiteto
posameznika. Shranjevanje dnevniških datotek je namenjeno temu, da se
poskrbi za večjo varnost omrežja, da se zagotavlja varnost prenešenih
informacij in da se omogoči zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih
dostopov, ki lahko ogrozijo celovitost, dostopanje, varnost in zaupnost
shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov. Varnost storitev, ki so
dostopne prek teh omrežij in sistemov, je tako ključna in vselej na
prvem mestu. S tem družba skladno s svojimi legitimnimi interesi skrbi
za varno in učinkovito izvajanje svojih dejavnosti, vezanih na prodajo
ali nakup rabljenega vozila s sodelovanjem na spletni javni dražbi.

Podatki se hranijo največ:

2 leti (_ga google analytics)

1 dan (_gid google analytics)

do trenutka zaprtja brskalnika (_gat_gtag google analytics in PHPSESSID sejni piškotek)

1 mesec (cookie_notice_accepted oz. obvestilo o piškotkih)

***

 (b) Evidenca registriranih uporabnikov

Preko spletne strani družbe se lahko posameznik preko spletnega
obrazca (formularja) registrira, kar je pogoj za sodelovanje na spletni
javni dražbi za nakup ali prodajo rabljenega avtomobila (več o pogojih
za sodelovanje na javni dražbi najdete v rubriki »Splošni pogoji«). Z
registracijo preko formularja posameznik odda zahtevane podatke za
registracijo, ki vključujejo podatke o prodajalcu ali kupcu vozila: ime,
priimek, elektronski naslov, mobilni telefon, naslov, kraj, poštna
številka, geslo). Podatke, ki so pridobljeni preko spletnega obrazca,
družba potrebuje za uspešno upravljanje s spletno platformo in vodenje
spletne javne dražbe in nudenje povezanih storitev, ter za to, da lahko
družba naslovnika na primeren način kontaktira v zvezi z izvedbo spletne
javne dražbe. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje
družbinih legitimnih interesov ter izpolnjevanje dogovorov in pogodbe
med strankama. Podatki ostanejo shranjeni v bazi zbrani največ 10 let,
razen če posameznik pred tem rokom izrazi željo, da želi biti odstranjen
iz baze povpraševalcev. V tem primeru bo deregistriran. Podatki se
shranjujejo po tem roku, če posameznik izrecno izjavi, da želi ostati v
bazi ali če poda svoje soglasje za prejemanje e-novic.

(c) Pošiljanje novic

Preko spletnega obrazca se lahko posameznik prijavi na
prejemanje e-novic družbe, ki obsegajo občasne vsebine o spletnih javnih
dražbah in povezanih storitvah. Od družbe posameznik prejema e-novice
na podlagi svojega podanega soglasja le toliko časa, dokler svojega
soglasja ne prekliče preko e-mail naslova info@vstuning.net ali telefonske številke +386 (0) 41 397 477

Morebitna odjava iz baze in/ali od prejemanja novic ne vpliva na
(ne)zakonitost obdelave podatkov, ki se je na veljavni podlagi izvajala
do njenega preklica.

Družba ne bo nikdar pošiljala sporočil in obvestil z neprimerno vsebino.

Uporabniki osebnih podatkov in prenosi

Pogodbeni obdelovalec, ki za družbo vzdržuje in gostuje spletno stran, je uporabnik osebnih podatkov, posredovanih preko nje.

Osebni podatki se v drugih primerih prenašajo zgolj takrat, kadar zakon, sodni ali drugi uradni organ tako zahtevajo.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Obdobje hrambe osebnih podatkov  Obdobja hrambe so navedena zgoraj pri različnih vrstah podatkov.
Pravice posameznikov Posameznik, ki je podal družbi svoje podatke, lahko
kadarkoli preko telefonske številke upravljavca +386 (0) 41 397 477 ali
e-mail naslova info@vstuning.net
zahteva vpogled v zbrane osebne podatke, prepis, kopiranje, dopolnitve
ali popravke osebnih podatkov, blokiranje ali izbris osebnih podatkov,
omejitev obdelave osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov, ter poda
ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Pri uresničevanju ugovora
posameznik navede razloge, zakaj se osebnih podatkov ne bi smelo
obdelovati tako, kot so se do trenutka podaje ugovora. V primeru
upravičenega ugovora posameznika družba preveri dejansko stanje in z
obdelavo podatkov bodisi preneha oz. jo prilagodi, ali pa posamezniku
posreduje nujne legitimne razloge, zaradi katerih lahko družba z
obdelavo nadaljuje. Če meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih
podatkov lahko posameznik poda prijavo o kršitvi pri Informacijskemu
Pooblaščencu Republike Slovenije, preko obrazca, ki je dostopen na
njegovi spletni strani (https://www.vstuning.net).
Pri prijavi kršitev, podaji pripomb ali vprašanj posameznik ni dolžan
posredovati svojih osebnih podatkov, vendar, če posameznik ne bo navedel
kontaktnih podatkov, ga družba v zvezi s tem ne bo mogla kontaktirati.

Zadnja posodobitev:1.12.2020